• Ortak yaşam alanınıza ait banka hesaplarının takibini yapmak,

 • Ödenmesi gereken faturaların ödemesini yapmak,

 • Aidat ve yakıt bedellerinin düzenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlamak,

 • Aidat/yakıt bedellerini yatırmayan sakinlere borçlarını telefon ve/veya SMS vasıtasıyla bildirmek,

 • Aidat/yakıt bedellerini yatırmayan sakinleri avukata bildirmek ve bedelleri hukuki yollarla tahsil etmek,

 • Site görevlileri ve temizlik personellerinin SGK işlemlerini takip etmek,

 • Bina görevlileri ve temizlik personellerinin maaşlarını ödemek,

 • Personelin izinlerini planlamak, puantaj tablolarını hazırlamak,

 • Gelir ve giderleri işletme defterine işlemek

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,

 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,

 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,

 • Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,

 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,

 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,

 • Personel maaşlarının ödenmesi,

 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,

 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,

 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,

 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,

 • Her ayın sonunda mali raporların Denetim Kuruluna sunulması,

 • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması

Aidat Takip ve Muhasebe